Sommarvatten

Som medlem i villaföreningen kan du få tillgång till vattensystemet som föreningen har till Glasbrukssjön.

Syftet är att värna vår miljö genom att undvika att grundvattnet påverkas av bevattning av gräsmattor, gjutning av betong eller att fylla på sin pool. Innan sommarvattnet kom hade vi problem som syntes genom att brunnar blev torra och i vissa fall även med saltvatteninträngning.

Sommarvattnet slås på resp. av när vädret så tillåter. Vanligen slås det på under april/maj och stängs av i september/oktober. Det ger sommarvatten mellan v 18 och v 43 för en billig peng, billigare än att använda kommunalt vatten för er som har det.

Den här uppmaningen kan förmodligen upprepas hur många gånger som helst, så det tåls att upprepas:

  1. Vattna med munstycke – annars sjunker trycket för alla andra.
  2. Se efter om det läcker någonstans på tomten. Stäng kranarna på er tomt när ni åker bort
  3. Slangarna blir varma i solen och då kan kopplingarna släppa (med läckage som följd)
  4. Det är INTE tillåtet att själv koppla in sig på ledningarna. Fastighet med rätt till sommarvatten har en (1) kopplingspunkt på sin fastighet. När man kopplar in sig själv på en till kopplingspunkt så skapar man två (2) och fördubblar därmed uttaget av vatten med minskat tryck för andra som följd.
  5. Vill ni ha flera uttagspunkter på er fastighet, tala med Rasmus (se nedan).

Med den solidaritet vi besitter i föreningen är det av största vikt att vi vårdar den med omsorg.

Blir det fel någonstans ute bland slangar och kopplingar så kan du felanmäla det här:

Ansök om medlemsskap för att få tillgång till vattnet här

Foto: DCN9997 av Niclas Öhman (CC BY NC)