Styrelsen 2018

Ordförande:

Per-Ivan Selinder tel. 0708-80 73 66

Ordinarie ledamöter:

Siri Axelsson (Medlemskontakt & register) tel. 0706-69 47 05
Björn Dahlbom tel. 0706-80 80 62
Filip Lindahl (Ansv. kräftfiske) tel. 0707-23 86 56
Per-Ivan Selinder (tf Kassör) tel. 0708-80 73 66
Rasmus Dorsch (Ansv. sommarvatten) tel. 0708-11 18 91

Suppleanter:

Per Strömqvist tel. 0735-26 00 53
Thomas Helgstedt tel. 0708-18 33 00

Revisorer:

Klas Elmroth
Susanne Eriksson
(Revisorssuppleant)

Valberedning:

Vakant

  • Nyheter via e-post

    Skriv din mailadress här och få information när hemsidan uppdateras.