Innan fisket ta reda på vilket lott man blivit tilldelad, att burarna och linorna är hela och rena. För att vi ska ha ett välmående kräftbestånd är det viktigt att man rapporterar in mängden kräftor som fångats. Om man hittar burar som inte tillhör Villaägarföreningen kontakta ansvarig för fisket.

Tips:
Område 1:
Område 2:
Område 3:
Område 4:
Område 5:

Bete:
Vanligt bete är dödfisk av mört, sarv, brax, sultare, sarv eller liknande fisk oftast brukar vit fisk fungera bäst. Vill man ha något mindre luktade kan man använda sig av Frolic eller kräftpellets placera då 4-5 pellets i behållaren.

Placering:
Burarna ska placeras antingen kväll/gryning eller nattetid då kräftor är nattaktiva djur. Burarna bör ligga i mellan 4-12 timmar om fisket är mycket bra bör burarna tömmas ofta för att kräftorna inte ska rymma och om fisket är lite sämre kan man vänta till tidig morgon.