Båtklubbar

Längs Skurusundets östra strandlinje norr om Skurubron finns förutom privata bryggor även 2 båtklubbar och ett varv.

Strax norr om Skurubrons brofäste ligger föreningen Klintens Båtklubb (KBB) som har sina bryggor och vinteruppläggning längs Montelius väg. Klubben är primärt till för boende i Nacka. För mer information se sites.google.com/site/klintensbaatklubb/

Längre norr ut vid slutet på Lilla Björknäsvägen ligger Båtkompaniet i Skurusundet med båtvarvet Mareco och sjömacken ”Macken i Sundet”. Varvets ingång är från Torpvägen. Här finns båtplatser samt vinterförvaring både ute och inne till kommersiella priser. www.mareco.se

I direkt anslutning, norr om varvet, ligger föreningen Lilla Björknäs Båtklubb (LBBK) som startats av medlemmar i villaföreningen. Dess brygga sträcker sig från varvet längs Björknäs strandpromenad och fram mot vägen med samma namn. Båtklubben har bryggplatser men saknar varv och vinterförvaring. För frågor som rör Lilla Björknäs Båtklubb hänvisas till lbbatklubb@gmail.com.

Man kan ställa sig i kö för plats både i Klintens och Lilla Björknäs Båtklubb. Kötiden varierar för båda men räkna med flera års väntetid.

För tydlighetens skull bör nämnas att Lilla Björknäs Villaägareförening (LBVF) inte erbjuder vare sig båtplatser eller är ”en båtklubb”. D.v.s. ett medlemskap i LBVF ger inte automatiskt vare sig köplats eller medlemskap i Lilla Björknäs Båtklubb. Däremot har Lilla Björknäs Båtklubb som krav att man ska vara medlem i LBVF.

Det finns även kommersiella och ideella båtklubbar söder om bron och på östra sidan om Skurusundet.