Fiske & Kräftfiske

Fotograf: Kräftfiske07_29 av mrlasse (CC BY NC)

Fiske med handredskap är tillåtet i Glasbrukssjön utom under lekperioden från 15 april – 15 juni. Det är fritt fiske med metspö, kastspö, pilk, pimpel eller liknande handredskap som är försett med lina och krok. Redskap får dock inte ha mer än 10 krokar. Övriga fiskeredskap som nät är förbjudna.

Tack vare idogt arbete, genuint intresse och hårda förhandlingar med kommunen har Jörgen Karlsson ordnat så att Villaägarföreningen har nyttjanderätten på kräftfiske i Glasbrukssjön.

Det innebär att vi kan skapa en levande miljö där vi bor och skapa ett beständigt fiske vi gemensamt får stor glädje av en lång tid framöver – om vi gör det rätt. Föreningen har ett antal fisketillsyningsmän som vaktar sjön mot tjuvfiskare, skyltar sätts upp efterhand.

På årsmötet arrangeras ett lotteri där 16 st fiskerätter lottas ut för kräftfiske 2 helger i Augusti.

Den dag som ditt kräftfiske startar samlas vi för ett informationsmöte och utdelning av vardera 6 burar. Mötet kommer att hållas vid pumpstationen på Glasbruksvägen (vid vändplan) den dag ni skall fiska.  Tid meddelas av kräftfiskeansvarig. Har du vunnit i kräftfiskelotteriet och fått en kräftfiskerätt får du ett e-mail i god tid innan. Man får absolut INTE använda egna burar, p.g.a. av smittorisken.

Vi går igenom de regler och tider som gäller, hur man agnar och byter burar etc. Det som är viktigt är att ni själva ska ha med bete. Man kan använda i stort vad som helst t.ex. fisk från Östersjön, kassler och t.o.m. hundtorrfoder har fungerat bra men ni får INTE agna med fisk från annan insjö! Varje bur har en beteshållare som är ca 2 dl stor. Normals sett räcker det med 6*2dl bete för hela natten även om ni vittjar 2 ggr, men vittjar ni under natten så ha med 2*2dl i reserv att toppa upp med eller om boxen skulle ha råkat öppna sig i vattnet.

Eftersom vi har ansvar för fisket förväntas vi rapportera det till kommunen också. Det finns ett formulär kallat kräftfiskerapport att fylla i ovan.  Men för att göra det måste ni memorera eller skriva ner följande när ni är ute och vittjar:

– Antal ej godkända kräftor <10 cm som läggs tillbaka i sjön
– Antal godkända kräftor >10 cm som man behåller (obs ni får ta upp max 50st per natt och område)
– Antal godkända kräftor >10 cm som man lägger tillbaka i sjön

Vän av ordning säger då att vi kanske dubbelräknar vissa kräftor om man vittjar flera gånger och det är vi medvetna om.

Kräftlängd

Längden mäts mellan kräftans nos och änden på stjärten när den är utsträckt. Klorna räknas inte. Om vi följer 10cm regeln kommer vi aldrig fiska sjön tom på kräftor.

För mer information kring kräftor se fliken Kräftfakta ovan.

Kan ni inte fiska på den tiden ni fått, hör av er så kan vi undersöka om det går att byta.

Hör gärna av er om ni har några frågor.

Filip Lindahl, Fiskesektionen
Tel: 070-723 86 56
E-post: filip.lindahl@stundab.se

Kräftfiske Glasbrukssjön, 2012-08-25, Fotograf Per-Ivan Selinder
Kräftfiske Glasbrukssjön, 2012-08-25, Fotograf Per-Ivan Selinder