Årsmötesprotokoll 2010

Som utlovat kommer här årsmötesprotokollet från årsmötet 2010. Egentligen sades inte så ycket på själva mötet. Kom gärna med förslag på hur vi skall göra årsmötet lite mer intressant att komma på. Har ni några önskemål om representanter från kommunen? Kanske en föreläsare? 20100518_Protokoll

Budget 2010

På årsmötet 2010 uppstod en diskussion om budgeten. Nedan hitttar du den aktuella budgeten för verksamheten 2010/2011 Budget_2010