Historik om båtklubben

Nedanstående text är inklippt från gamla hemsidan angående båtklubben och bryggor. Notera att informationen är från någon gång under 2007 och att den kan kännas lite ryckt ur sitt sammanhang. Författare är förra ordförande Thomas Sääf:

Angående Båtklubb

Styrelsen kommer inom den närmaste veckan att fakturera ut hamnavgift/arrende för befintliga bryggor/båtplatser. Därmed kan vi ”cleara” det konto där villaföreningen legat ute med pengar kollektivt för båtsektionen.

Samtidigt kommer vi att inventera vilka ev. båtplatser som kan tänkas bli vakanta inför nästa sommar. Jag själv och några personer ur styrelsen och referensgruppen för detaljplanen vandrade runt strax före midsommar med Erik Langby (m) och Stefan Saläng (fp) i etapp 2. På samma sätt som vi gjorde i etapp 1 under november 2005. Båtsektionens framtid diskuterades då intensivt och det nämndes till och med vilda idéer om att bygga en brygga från Linds båtvarv ända bort till Talluddsbryggan – för strandpromenader och båtförtöjning.

Här krävs en smart avvägning där vi kan jobba i etapper. Ska vi gapa över hela stycket och se den långsiktiga lösningen an, kommer det att finnas väldigt gott med båtplatser utmed hela vår del av sundet, samtidigt som vi får en väldigt trevlig strandpromenad tillgänglig. Ska vi vara realistiska kommer detta att ta tid och kosta mycket pengar och kräva att vi förhandlar med kommunen om bidrag, kapitaltillskott och borgen. Vidare har Länsstyrelsen i Stockholm synpunkter på alla strandpåverkande åtgärder. I det korta perspektivet driver vi frågan om att;

  1. Utöka längden på stranden som får bebyggas med bryggor mellan pensionatet och Linds båtvarv (i detaljplanen kallat WB område). Detta område arrenderas idag av villaföreningen.
  2. Införliva sträckan mellan Lilla Björknäs brygga (strax söder om Preem sjömacken) till sjösättningsrampen. Idag är denna sträcka icke WB område och båtar får därmed icke förtöjas utmed denna kaj. Langby förstår att det är en attraktiv plats att ändå förtöja båtar vid och att det är omöjligt att hålla ”knarkarbåtar” och annat löst flytande borta från kajen. Det vore mycket bättre att området blev en officiell del av båtsektionen i villaföreningen. Tyvärr är tjänstemännen negativa till detta och hävdar att den här stranden ska vara ren från båtar, vilket vi som bor här vet att den aldrig blir. Dock är Langby tjänstemännens chef och vi måste bara få honom att sätta ned foten och ta ett beslut. Beslutet kommer att kräva detaljplaneändring och ett hörande av Länsstyrelsen. När vi kommit så långt avser båtsektionen att bygga gångbryggor utmed båda dessa sträckningar som tillåter så många flexibla förtöjningar som möjligt. Vi hoppas att minst kunna fördubbla antal båtplatser med denna åtgärd.
  3. Påbörja diskussion om att utsträcka båtsektionen till att omfatta en gångbrygga utmed hela Skurusundssträckan från båtvarvet till Talluddsbryggan. Detta kommer dock att bli lite besvärligt då det finns svartbyggen utmed sträckan. Vidare finns en laglig sträcka invid Zachrishälls brygga som tillhör tegelradhusen längst ut på Fredriksbergsvägen. Allt detta kommer dock att lösas upp i sinom tid, men vi får nog tänka oss minst en 5-års plan på hela projektet. Ju fler villaägaremedlemmar som engagerar sig i detta och bidrar med arbete, tankar och idéer – desto bättre.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.