Budget 2010

På årsmötet 2010 uppstod en diskussion om budgeten. Nedan hitttar du den aktuella budgeten för verksamheten 2010/2011 Budget_2010

Årsmötesprotokoll 2006

Här finns protokollet från Årsmötet 2006: Årsmötesprotokoll 2006 På det årsmötet presenterades även Årsredovisningen för 2005 och verksamhetsberättelsen för 2005. Dessa finns att läsa här: Årsredovisning 2005 Verksamhetsberättelse 2005