Uppdatering farthinder & övergångsställen

Fick igår feedback från Malin Zeidlitz Persson på Trafikenheten på Nacka kommun. Under december ska de få beslut från Trafikverket om det blir statlig medfinansiering för att förlänga gångbanan från busshållplats Gundersberg till Tempelstigen/Mellströms väg. Men oavsett planerar de att…

Fortsätt läsa Uppdatering farthinder & övergångsställen

Byggnationer i området

Ett bostadskvarter vid Talluddsvägen i Björknäs ska kompletteras med ytterligare flerbostadshus som rymmer cirka 50 lägenheter. Förslaget till detaljplan är utställt för samråd under tiden 15 november - 16 december på Nacka Stadshus, i Nacka Forum och Biblioteket Orminge. När…

Fortsätt läsa Byggnationer i området